သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
5 Jan 2017

Full-Time Site Engineer Male & Female (1) Post

Talent Hub Agency – Posted by Talent Hub in MyanmarAnywhere

Our Company logo.png

Job Description

လံုးခ်င္းမ်ားတိုက္ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကံဳ (2) ႏွစ္အားထက္ရွိရမည္။ Finishing ပိုင္းကြ်မ္းက်င္စြာ စီမံႏိုင္ရမည္္။နယ္တြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရမည္။
လစာအျပင္ Bonus ပါခံစားခြင္႔ရွိသည္။
လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကံဳေပၚမူတည္ျပီး လစာညွိႏႈိင္းႏိုင္ပါသည္။
JPID20170100000005

For more information please call : Talent Hub ( 09 776 666 852 /09 456 666 852)

You can apply from here or send your resume [email protected]

Job Categories: Building & Construction. Job Types: Full-Time. Salary: 300,000 - 500,000. Job expires in 14 days.

305 total views, 4 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume