သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
5 Jan 2017

Full-Time Site Manager Male (1) Post

Talent Hub Agency – Posted by Talent Hub in MyanmarAnywhere

NOTE: This job listing has expired and may no longer be relevant!

Our Company logo.png

Job Description

အသက္ (၃၀) ႏွစ္အထက္ Site မ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာဦးစီးႏိုင္ရမည္။ Site ႀကီးႀကပ္မႈအေတြ႔အႀကံဳ (2) ႏွစ္အထက္ရွိရမည္။ လစာအျပင္+အပိုဆုေႀကးပါခံစားခြင္႔ရွိသည္။
JPID20170100000004

For more information please call : Talent Hub ( 09 776 666 852 /09 456 666 852)

You can apply from here or send your resume [email protected]

Job Categories: Building & Construction. Job Types: Full-Time. Salary: 300,000 - 500,000.

316 total views, 2 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume