သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
14 Mar 2019

Full-Time Site Store

Job Guide Agency – Posted by JobGuideAnywhere

Job Description

Site Store Male (1) Post

Requirements
**************
* ဘြဲ႕ရ ျဖစ္ရမည္။
* အသက္ 30 မွ 35 ႏွစ္ၾကားရွိရမည္။
* လူလြတ္ျဖစ္ရမည္။
* ပဲခူးတြင္ေနစားျငိမ္းေနႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။
* Site store အပိုင္းတြင္္ အေတြ႕အၾကံဳ အနည္းဆံုး 2 ႏွစ္ ရွိရမည္။

Salary – 300,000 above လုပ္ငန္းအ ေတြ႕အၾကံဳေပၚမူတည္၍ လစာကိုညွိႏိႈင္းေပမည္။

How to Apply

Job Guide Employment Agency
********************************
Please sent your CV to us:
Mail – [email protected]
More Information; Please Contact us

☎ 09 968 360 400
☎ 09 973 508 500

Job Categories: Others. Job Types: Full-Time. Salary: 300,000 - 500,000. Job expires in 25 days.

41 total views, 3 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume