သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
22 Dec 2016

Full-Time Social Media Executive

Rebbiz Company (CarsDB) – Posted by RebbizYangon, Yangon Region, Myanmar (Burma)

NOTE: This job listing has expired and may no longer be relevant!

logo_green.png

Job Description

Responsibilities

– Manage social media platforms such as Facebook; write, edit and post
– Analyze and report on campaign and social media initiative
– Respond to customer enquiries and feedback
– Conduct market research and analyses market needs.
– To work closely together with management team and report to ensure all tasks are done
– Website content management
– Assist in other marketing events and activities
– Participate fully in the online marketing activities of the organization
– Understand purpose of the organization’s online presence such online presence to improve on profit making goals of the organization

Requirement

– Preferably with at lease 2 years experience in marketing communication, in depth knowledge and understanding of social medial platforms
– Excellent written and verbal communication skills in English
– Strong analytical skills are preferred
– Creative, innovation with an eye for great designs.
– Ability to work both independently and in a team
– Knowledge of graphic design will be an advantage
– Possess strong computer skills and top notch knowledge and skills in email, internet, PowerPoint, word processing packages, databases, and spreadsheet

How to Apply

Interested candidates please apply via
https://carsdb.recruiterbox.com/jobs/fk0mhl3

or

email to : [email protected]

* We regret only shortlisted candidates will be notified.

Thank you for your application

Job Categories: Communication / PR and Featured. Job Types: Full-Time.

680 total views, 1 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume