သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
8 Nov 2018

Full-Time Social Media Executive

Rebbiz Co.,Ltd (CarsDB) – Posted by RebbizYangon, Yangon Region, Myanmar (Burma)

logo_green.png

Job Description

Roles and Responsibilities
Plan and execute online, social media and display advertising campaigns
Measure and report performance of all online marketing campaigns
Execute creative growth strategies
Build, manage and maintain online presence and brand awareness
Evaluate customer research, market analysis and competitors data
Requirements
At least 3 years of experience in online marketing industry
Strong understanding of current online marketing concepts, strategy and best practice
Strong understanding of Myanmar culture and values
Good experience of managing Google (SEM), Facebook and other online advertising tools
Active, initiative and self-motivated
A good team player
Good English and Burmese writing skills

How to Apply

We offer competitive salary together with other benefits such as quarterly bonuses, monthly dinner outings, annual team trips, professional education allowances, flexible work hours and more.
Office Hour : Mon to Fri (9:00am – 5:30PM)
Email to: [email protected]

* We regret to inform you that only shortlisted candidates will be invited for personal interview. *

For more information, please contact to HR Team Ph: + 95 9 43056383

Job Categories: Customer Service and Featured. Job Types: Full-Time. Job expires in 24 days.

124 total views, 4 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume