သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
1 Dec 2017

Full-Time Software Developer (Microsoft .NET)

SpectrumSoft Technologies – Posted by SpectrumSoftYangon, Yangon Region, Myanmar (Burma)

Icon.png

Job Description

Job Vacancy (Urgent)

We are recruiting experienced software developers who have Microsoft .Net development expertise for offshore projects based in Yangon, Myanmar.

Following are the required skills for the posted job:
• Microsoft .Net Framework,
• C# .Net,
• ASP .Net (MVC / WebService),
• HTML 4 / HTML 5,
• JavaScript,
• CSS,
• Industry Standard Web development libraries (e.g., AJAX, jQuery, Node.js, etc.),
• Microsoft SQL Server, and
• Microsoft SharePoint Server and back-end API Development experience are desirable.

Please find job advertisement in both Myanmar and English @ http://bit.ly/2AlBgKA

How to Apply

Kindly submit duly filled Job Application Form (please download from http://bit.ly/2iNhDGx) to us via email [email protected]

Job Categories: Featured and Information Technology (IT). Job Types: Full-Time. Job Tags: asp.net, c#, microsoft .net, and software development. Salary: 700,000 - 1,000,000. Job expires in 18 days.

157 total views, 5 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume