သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
5 Apr 2018

Full-Time Software Developers

SYSTEMATIC Business Solution Co.,LTD – Posted by SYSTEMATIC Business SolutionAnywhere

Logo Small.png

Job Description

We are looking following multiple positions.

——————————————————————–

Android Developers (3 ဦး)
– Android Studio and Kotlin Programming
– Min Experience 2 years.
– Salary ( 4 – 10 Laks)

——————————————————————–

Dot Net Window & Web Application Developer (3 ဦး)
– Visual Studio, Linq
– Jquery, Web Service, Responsive
– MSSQL, View, Stored Procedure
– Requirement Gathering
– Program Design
– Min Experience 3 years.
– Salary (3 – 10 Laks)

——————————————————————–

Service & Support (2 ဦး)
– Good communication
– Strong user experience in Web, Window Application
– Min Experience 1 year.
– Salary (2 – 5 Laks)

——————————————————————–

Team Lead ( 2 ဦး)
– Web, Window, Mobile
– Strong experience in development life cycle.
– Good Time line management
– Lead a team
– Min Experience 5 years
– Salary (7- 15 Laks)

Please sent CV to [email protected]
Workplace is at 8 Mile Junction.

How to Apply

Please sent CV to [email protected]

Job Categories: Information Technology (IT). Job Types: Full-Time. Job Tags: android, developer, dot net, mobile, and programmer. Salary: 700,000 - 1,000,000. Job expires in 16 days.

493 total views, 13 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume