သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
21 Jun 2019

Full-Time Software Engineer (Asp.net, C#)

Haulio Pte. Ltd. – Posted by htinaungAnywhere

logo4.png

Job Description

Junior Salary (300,000 – 500,000)
Senior Salary (500,000 – 1,000,000)

We are looking for a Software Engineer to join our growing Engineering team and build out the next generation of our platform. The Engineer would be someone with expert level C# and Asp.net experience. This is a fast-paced position that requires a high degree of energy and ability to focus without compromising quality. We are looking for a candidate who likes to learn and will continue to grow their technology skills and mentor others.

Responsibilities

• Write well-designed, testable code
• Integrate software components into a fully functional software system
• Document and maintain software functionality
• Troubleshoot, debug and upgrade existing systems

Requirements

• Proven work experience as a Software Engineer or Software Developer
• In-depth knowledge of modern HTML/CSS/JS
• Ability to develop software in C#, Asp.net (MVC)
• Experience with Entity Framework and LINQ
• Experience with .Net Core & Identity Server is a plus
• Excellent knowledge of relational databases, SQL and ORM technologies
• Proficiency in software engineering tools
• Ability to document requirements and specifications
• BSc degree in Computer Science, Engineering or relevant field

Location: Ahlone Township, Yangon.
Contact: [email protected]
Website: http://www.haulio.io
Facebook Page: https://www.facebook.com/Haulio.io/

How to Apply

Email you resume to [email protected]

Job Categories: Information Technology (IT). Job Types: Full-Time. Salary: 700,000 - 1,000,000. Job expires in 6 days.

183 total views, 2 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume