သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
4 Dec 2018

Full-Time Software Tester

ACE Data Systems Ltd. – Posted by Soe HninAnywhere

ACE Logo - 20111028.jpg

Job Description

Job Description

– Working with a team to test all applications
– Execute test cases (manual or automated) and analyze results
– Execute all levels of testing such as System Testing, Integration Testing,
Performance Testing and Regression Testing
– Report bugs and errors to development teams
-Help troubleshoot issues
– Provide support and documentation

Job Requirements

– Any Graduate or Bachelor’s degree in Computer Science or related field
– Proven experience as a QA tester or similar role
– Experience in Mobile application testing is preferred
– Critical thinker and problem-solving skills
– Ability to document
– Attention to detail
– Excellent Communication Skill

How to Apply

Working Day – Monday ~ Friday
Working Time – 9:00 AM ~ 6:00 PM
Email Address – [email protected]
Contact Ph – 09-794389057
Address – Building 2, Room 4, MICT Park , Hlaing Tsp, YGN.

Job Categories: Information Technology (IT). Job Types: Full-Time. Job expires in 19 days.

67 total views, 2 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume