သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
29 Apr 2019

Full-Time Solution Coordinator – 2 Posts

Mitsuiwa-ACE Engineeirng Ltd. (Subsidiary of ACE Data Systems) – Posted by MAEAnywhere

Job Description

Job Description :
– Help Sales Team to prepare Technical Proposals.
– Define system requirements and generate Hardware/Softwares/Network specifications and related sizing.
– Support Sales and Marketing to prepare Marketing Materials and Sales Presentations for customer visit.
– Coordinate vendors, partners and internal teams to create competitive solution proposals for customers.
– Continuously communicate with customer to get feedback on proposed solutions and adjust the solutions according to their needs and concerns.
– Communicate with different vendors, partners and internal teams to understand their product and solution offerings.
– Visit potential customers and gather customer requirements

Required Qualification :
– At least 4 years working experience in IT related Field such as Server Areas, Network Areas and Project Management Areas.
– Preferable managing networking(Cisco, Juniper), Servers (Windows & Linux), Firewalls (Fortinet, Cisco, Juniper, F5, Knowledge in database (Oracle, MySQL).
– Sometimes, able to travel outside of Yangon Areas.
– Good Communication Skills , Problem Solving Skills, Project Management ,Teamwork, Planning and Time Management.
– Any Graduate or B.C.Tech or B.C.Sc. or BE (IT).

How to Apply

Interested candidates please send your updated resume with recent photo to [email protected];

Job Categories: Information Technology (IT). Job Types: Full-Time. Job expires in 8 days.

64 total views, 2 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume