သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
11 Jul 2019

Full-Time Supply Chain Manager

AEON orange Co., Ltd ( Supermarket) – Posted by AEON orangeAnywhere

Job Description

– Must be graduate and must be good in MS office and excellent in presentation skill.
-Must be good in communication and strong in team work.
-Must have at least (5) years experiences in supply chain and logistics.
-Male/Female also can apply. Age under (40) years.
-Working Hours : 8:30am to 5:00pm, 6 off day per month.

How to Apply

can apply resumes to [email protected] or
can walk and apply to No.(16/17/18), Myittaryeikmon Housing, Thamainbayan Street, Tarmwe.
Ph: 01 209452/3 ( Ext : 0/106)

Job Categories: Others. Job Types: Full-Time. Job Tags: urgent need. Salary: 700,000 - 1,000,000. Job expires in 26 days.

26 total views, 1 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume