သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
6 Jan 2017

Full-Time System Senior Staff (Call Center Department)

Iceberg Myanmar – Posted by tuntheingiAnywhere

NOTE: This job listing has expired and may no longer be relevant!

Job Description

ROLE & RESPONSIBILITIES
> Manage Call center system, IVR and infrastructure including network, platform interface with other systems
> Collect system data and analyze them for the planning and optimization of call center operation
> Support maintenance and control of IT, and OA environment for the division’s members

COMPETENCIES

> Experience of working in call center, with experience in Call Center System Management
> Good knowledge of network, Lan, IP, PC, Web

How to Apply

Drop CV to [email protected]

For more info: 09-421060526, 09-792512285

Job Categories: Telecommunications. Job Types: Full-Time. Salary: 700,000 - 1,000,000.

257 total views, 1 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume