သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
7 Dec 2017

Full-Time Tax Manager (Based in Myanmar)

Wai Yin YeoAnywhere

Job Description

Tax Manager (Based in Myanmar)

• High Growth Company
• Location: Yangon, Myanmar
• Progressive Career

The Company
The client is one of Myanmar’s fastest growing organisation where their products have a nationwide reach. As a young and growing company, the organisation has adhered to best practices and have employed a management team with international experience to provide leadership to the company. They are now looking for a Tax Manager to be part of their team.

The Position
Due to expansion plans, the client is seeking to recruit an experienced Tax Manager to where he/ she will manage the corporate taxes, liaise with tax authorities, prepare and review tax calculations and ensure timely and accurate filling of all corporate and personnel income tax.
The Person
The ideal candidate should have an Accountancy Degree with at seven years of relevant working experience and knowledge of the Myanmar Tax. The position requires candidates with strong interpersonal and communication skills, independent, and the ability to partner with the business. The role is based in Yangon, Myanmar.

Interested candidates may forward their CVs in MS Word Format to Yeo Wai Yin (R1107333), [email protected] or call +65 6635 3898 for a confidential discussion

Visit www.alphasearch.com for more exciting vacancies

How to Apply

Interested candidates may forward their CVs in MS Word Format to Yeo Wai Yin (R1107333), [email protected] or call +65 6635 3898 for a confidential discussion

Job Categories: Accounting. Job Types: Full-Time. Salary: 1,000,000 and above. Job expires in 24 days.

104 total views, 3 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume