သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
13 Feb 2018

Full-Time Teacher/Trainer

harrylynn17Yangon, Yangon Region, Myanmar (Burma)

Job Description

Both local and foreigners are encouraged to apply for the position.

– Must have degree and above education qualification in either Business or IT.
– Must have minimum of 5 years working experience in any teaching position.
– Must be able to teach English language.
– Must have some knowledge and experience in digital marketing.
– Must demonstrate exceptional abilities in teaching and training soft skills and business studies (i.e. Time Management, Communication Skills, Sales Training, Marketing etc.)

Job Description

– You will be teaching English language, soft skills and business training.
– You are required to do an extensive amount of research for all the training you will be conducting.
– You will be training different soft skills and business related training and required to do self-learning and self-improving.
– Innovation and creativity are a must when conducting class.
– You maybe teaching English language from basic level to intermediate level.
– You may required to train Business English.
– You are required to complete all the tasks assigned by your supervisor.

How to Apply

Please send your CV directly to [email protected] Be sure to attach your recent passport-sized photograph.

Job Categories: Education. Job Types: Full-Time. Salary: 100,000 - 300,000. Job expires in 25 days.

146 total views, 1 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume