သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
13 Feb 2018

Full-Time Tour Operator

Golden ICT Solutions – Posted by ThwalAnywhere

Job Description

– Age between 23-35

– Any degree from a university.

– Be able to communicate in English.

– Minimum (3) year experience at tour operation .

– Be able to operate a PC of Microsoft word and excel.

– Be able to handle with a good quality results for group tours and individual tour.

– Be able to pay attention for work.

– We are looking for Outbound and Inbound tour operator.

– ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားသည္ [email protected] ကုိ mail ျဖင့္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

– အေသးစိတ္္သိလိုပါက 09-451350888 ကုိ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိူင္ပါသည္။

How to Apply

– ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားသည္ [email protected] ကုိ mail ျဖင့္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

– အေသးစိတ္္သိလိုပါက 09-451350888 ကုိ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိူင္ပါသည္။

Job Categories: Travel & Tours. Job Types: Full-Time. Salary: 500,000 - 700,000. Job expires in 25 days.

86 total views, 1 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume