သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
30 Jan 2019

Full-Time Training assistant ( Air-con Service ) – Male 2 post for Foreign Co., Ltd / Urgent !!!

Achieve Career Co., Ltd – Posted by Achieve CareerAnywhere

Job Description

Responsibility
– Can assist well the class and can handle or take over the class when the trainer is busy
– Well known about RA/SA Air-con
Requirement
– B.E / M.E (Mechanical)
– English 4 Skill
– At least 4 year experience in related field ( Air-con Field)
– Excellent Communication Skill

How to Apply

Interested candidates, please send your CV in MS word format with PHOTO to
[email protected]
09441614264

Job Categories: Engineering. Job Types: Full-Time. Job expires in 7 days.

112 total views, 1 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume