သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
9 Feb 2019

Part-Time Travel and Tourism Trainer

Lux Development – Posted by Ei The TaungAnywhere

logo_UK.png

Job Description

Duty 1: Deliver training
1. Deliver training courses;
2. Prepare course materials and resources as required;
3. Provide on-the-job training;
4. Provide coaching and mentoring of trainees.
Duty 2: Conduct assessment and evaluation
1. Assess participants according to outcome-based/competence-based requirements;
2. Design and implement assessment tools suitable for course outcomes;
3. Administer training, including internal reporting procedures;
4. Conduct course evaluation as required;
5. Assist with student internship arrangements as required – if possible.

How to Apply

Applications have to be written in English with clear indication for the vacancy referred to in the email “Subject Line” and should be sent as a single PDF file before Wednesday, 06 March 2019 at 5 PM (Myanmar time) to [email protected] .
The single PDF file should include:
• A cover letter explaining your interest and main qualifications for the job;
• Your Curriculum Vitae, including a (digital) photo and three references (name, position and telephone number of referees).

Copies of education certificates and letters of recommendation will be submitted separately only by short-listed candidates after notification by the project.
Only short-listed candidates will be contacted for interview and further recruitment steps.

Job Categories: Travel & Tours. Job Types: Part-Time. Job Tags: education and tourism. Job expires in 18 days.

95 total views, 2 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume