သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
26 May 2017

Full-Time UI Engineer (Front-End Developer)

Rebbiz Company (CarsDB) – Posted by RebbizYangon, Yangon Region, Myanmar (Burma)

NOTE: This job listing has expired and may no longer be relevant!

logo_green.png

Job Description

Requirements
– Experience building web-pages using JS, CSS, HTML
– Experience building UIs powered by AJAX processes and implementation
– Understanding of the web application lifecycle, MVC and other design patterns
– Solid understanding of web, usability, & accessibility standards
– Prefer those with prior experience in Bootstrap, jQuery, ReactJS and AngularJS
– Must be willing to learn new technologies and methodologies.

Responsibilities

– To contribute in the up and coming dynamic start-up company with its web properties.
– You will be trained to operate and manage web servers in the cloud and work with latest technologies and methodologies.
– To work together the CTO on design and development of new platforms and optimization of existing platform and applications
– To maintain, monitor and optimize the current platforms

Requirements

– MVC ကို နားလည္ကၽြမ္းက်င္သည့္ Web Developer တစ္ေယာက္ ျဖစ္ရမည္။
– Web development ကို အနည္းဆံုး 1 year ခန္႕ လုပ္ခဲ့သည့္ အလုပ္အကိုင္ အေတြ႕အႀကံဳရွိရမည္။
– HTML5, CSS ႏွင့္ Javascript တုိ႕ႏွင့္ လုပ္ႏုိင္ရမည္ – Bootstrap, jQuery, ReactJS and AngularJS မ်ားနဲ႕ ကြ်မ္းက်င္သူျဖစ္ပါက ပိုေကာင္းသည္။
– Technology အသစ္မ်ား၊ Methodology အသစ္မ်ားကို လုိအပ္ပါက သင္ယူႏုိင္ရမည္။

Responsibilities
– တက္သစ္စ Web service Start-up ကုမၸဏီတစ္ခုတြင္ပါဝင္ကာ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ရမည္
– Web server မ်ားကို cloud ေပၚတြင္ operate လုပ္ရန္ႏွင့္ manage လုပ္ရန္ႏွင့္ ေနာက္ဆံုးေပၚ technology မ်ား၊ methodology မ်ားႏွင့္ develop လုပ္ႏုိင္ရန္ training မ်ားေပးသြားမည္
– ကုမၸဏီ၏ CTO ႏွင့္ပူးေပါင္းကာ platform အသစ္မ်ား၊ ရွိၿပီးသား platform မ်ားႏွင့္ application မ်ားအတြက္ design ႏွင့္ development မ်ား ျပဳလုပ္ရန္ – ရွိၿပီးသား platform မ်ားကို maintain လုပ္ရန္၊ optimize လုပ္ရန္

Salary တြင္သာမက performance review ေပၚမူတည္၍ ႏွစ္စဥ္ Bonus မ်ားလည္း ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

How to Apply

To apply: https://carsdb.recruiterbox.com/jobs/fk0m1dc

(or)

Email to: [email protected] with your CV.

* We regret to inform you that only shortlisted candidates will be notified for interview. *

Job Categories: Featured and Information Technology (IT). Job Types: Full-Time.

634 total views, 8 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume