သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
29 Apr 2019

Temporary URGENT APPLICANTS NEEDED IN USA TEXAS

kenneth white jr – Posted by kennethwhiteAnywhere

Job Description

URGENT & DIRECT HIRING!!! IN USA With MR Kenneth white from USA.

P/ ASSISTANCE/HOUSE KEEPER/DRIVER/Nanny/Gardner/Cooks/Car Washers:Supervisor/P/Accountant: $3,900 Monthly (weekly allowance $200)

if you are Interested Please apply by sending your CV, covering letter and a photo to: [email protected]

Mobile [email protected] +18323569354… Add On Imo: +18323569354Serious Applicant only …. if you are not interested, please dont apply.

Best Regards.
Kenneth White Ltd..
Thank You

How to Apply

URGENT & DIRECT HIRING!!! IN USA With MR Kenneth white from USA.

P/ ASSISTANCE/HOUSE KEEPER/DRIVER/Nanny/Gardner/Cooks/Car Washers:Supervisor/P/Accountant: $3,900 Monthly (weekly allowance $200)

if you are Interested Please apply by sending your CV, covering letter and a photo to: [email protected]

Mobile [email protected] +18323569354… Add On Imo: +18323569354Serious Applicant only …. if you are not interested, please dont apply.

Best Regards.
Kenneth White Ltd..
Thank You

Job Categories: Others. Job Types: Temporary. Job expires in 5 days.

72 total views, 2 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume