သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
12 Oct 2017

Full-Time URGENT & DIRECT HIRING!!! IN TEXAS With MR Kenneth Jason from USA.

kennthjason family – Posted by kennthAnywhere

ii.jpg

Job Description

P/ ASSISTANCE/HOUSE KEEPER/DRIVER/Nanny:Cooks:Car

Washers:Supervisor/P/Accountant: $3,900 Monthly (weekly allowance

$200)

JOB BENEFITS:
• Your own airy light double room with ensuite bathroom, own TV, wifi

etc. in a lovely contemporary home . Your room is one of two on the

upper floor and the other room mostly lies empty as a guest/storage

room, so you’d have plenty of privacy.
• Help to shoulder part courses/trips you want to arrange
• Introduction to the area and opportunities to make new friends
• 4 weeks paid holiday (annual pro-rated)
• Tax free salary

if you are Interested Please apply by sending your CV, covering

letter and a photo to: [email protected]
Mobile [email protected] +18058527180

Serious Applicant only …. if you are not interested, please dont

apply..

Thank you.
Kenneth Jason Family

How to Apply

[email protected]
Mobile [email protected] +18058527180

Job Categories: Hospitality / F & B. Job Types: Full-Time. Salary: 700,000 - 1,000,000. Job expires in 26 days.

125 total views, 2 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume