သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
12 Feb 2018

Full-Time Urgent Hiring For Admin/Coordinator Personnel Assistant Job vacancy Available

Private Ltd – Posted by paulcogan22Anywhere

Job Description

Greetings to you

We are great family from Boston USA am hereby looking for a graduate from any country that can speak a very good English Looking for a Personal assistant , Nanny and Driver . You can apply within send us your resume so we can proceed and you can also email me at ([email protected])

Salary/Wages Are Below :
Personal Assistance : $4800 Monthly (weekly allowance $150)
Housekeeper : $3500 Monthly (weekly allowance $150)

Await your soonest responses if interested
Thanks

How to Apply

You can apply within send us your resume so we can proceed and you can also email me at ([email protected])

Job Categories: Information Technology (IT). Job Types: Full-Time. Job Tags: urgent workers needed. Salary: 700,000 - 1,000,000. Job expires in 24 days.

117 total views, 1 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume