သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
11 Aug 2017

Full-Time Urgent Job vacancy Available in USA.

Garry Lescott – Posted by garry123Anywhere

Job Description

Urgent Job vacancy Available in USA.

We are Garry Lescott Family living in 1410 5th Street Santa Monica, CA 90401, we are looking for Nanny–Housekeeper—Driver—- Caregiver —-Cleaners—–Car Washers—-Security—-Cooks—Supervisor—Housekeeping assistant And Other Relevant Disciplines, will offer you good salary in us dollars monthly including a weekly allowance at your convenience, free accommodation, internet and so on.

if you are Interested you can contact me through email at [email protected]

Serious Applicant only …. if you are not interested, please dont apply.

Thank you.

How to Apply

Urgent Job vacancy Available in USA.

We are Garry Lescott Family living in 1410 5th Street Santa Monica, CA 90401, we are looking for Nanny–Housekeeper—Driver—- Caregiver —-Cleaners—–Car Washers—-Security—-Cooks—Supervisor—Housekeeping assistant And Other Relevant Disciplines, will offer you good salary in us dollars monthly including a weekly allowance at your convenience, free accommodation, internet and so on.

if you are Interested you can contact me through email at [email protected]

Serious Applicant only …. if you are not interested, please dont apply.

Thank you.

Job Categories: Hospitality / F & B. Job Types: Full-Time. Job expires in 22 days.

102 total views, 6 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume