သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
13 Jun 2018

Full-Time Vacancy For Domestic Helpers- Child Care

Mr Walter Davis – Posted by walterdavis664Anywhere

Job Description

Good Day!
Job Location
located 2825 independence ave South Gate ca 90280.

I Am Mr Walter Davis , I am looking for nanny , house keeper , chef , caregiver and a driver ,with a good driving experience In my home here In united states, Language of work: English. 1 yr experience in a similar role and high school or equivalent education. Optional.

Salary:
4.000usd (monthly)

Pls Note:
Applicant must be willing to travel.
Applicant must be willing to shoulder 50% travel cost.
Accommodation available : (own secured room with private bathroom and full use of household amenities for the duration of employment available) at no charge on a live-in basis.
Feeding and accommodation is free:

How to Apply

HOW TO APPLY: Please send a detailed resume in response to this posting – applicants who do not send a resume will not be considered.

E-mail : [email protected] , [email protected] Or Call/Text (+1) 442 242 1742 ..

Job Categories: Education. Job Types: Full-Time. Job Tags: child care. Salary: less than 100,000. Job expires in 20 days.

30 total views, 1 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume