သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
28 Apr 2018

Part-Time Virtual Assstant

Cindy Black – Posted by WorkInSGAnywhere

Job Description

Hiring VIRTUAL PERSONAL ASSISTANT from Myanmar
Pays between $200-$500 USD depending on the work performance
Job starts out part time but can be full time job in the future depending on performance.
Must speak English and I prefer female applicants because I am also female. Work is virtual via online.

How to Apply

Please email Cindy at [email protected] with your :
Name
Age
Brief introduction
Contact info: Phone & Chat app account forexample: skype or LINE or Whatsapp

Job Categories: Admin / Human Resources. Job Types: Part-Time. Salary: 500,000 - 700,000. Job expires in 3 days.

415 total views, 3 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume