သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
13 Mar 2018

Full-Time Warehouse Manager

Golden ICT Solutions – Posted by ThwalAnywhere

Job Description

– Any Graduate

– English- 4 skills

– Electrical ပိုင္းတြင္ Warehouse လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳ ( ၃) ႏွစ္ ႏွင့္ အထက္ ျဖစ္ရမည္။

– Salary (6l to 8L )

– အျမန္အလိုရွိသည္။

[email protected] ကုိ mail ပို႕ၿပီးေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

– 09-451350888 ကုိ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏ္ိုင္ပါသည္။

How to Apply

[email protected] ကုိ mail ပို႕ၿပီးေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

– 09-451350888 ကုိ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏ္ိုင္ပါသည္။

Job Categories: Others. Job Types: Full-Time. Salary: 500,000 - 700,000. Job expires in 19 days.

106 total views, 2 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume