သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
6 Dec 2018

Full-Time Warehouse Staff – Male (5 Working Day/Japan Company)

Achievecareermyanmar – Posted by Achieve CareerAnywhere

Job Description

Warehouse Staff – Male ( 5 Working Day/Japan Company)

▪ Perform related duties as assigned by Manager
▪ Preparing and completing warehouse orders for delivery or pick up according to schedule
▪ Performing warehouse inventory controls and keeping quality standards high
▪ Check and report product damage case by case analysis (e.g. damage in container or because of operator)
▪ Keep a clean and safe working environment and optimize space utilization
▪ Measuring and reporting the effectiveness of warehousing activities and employee’s performance
▪ Communicate and cooperate with team
▪ Follow quality service standards and comply with procedures, rules and regulations
▪ Organizing and maintaining inventory and storage area
▪ Maintain items record, document necessary information and utilize reports

Requirements:

▪ Proven working experience as a warehouse worker
▪ Proficiency in inventory software, database and systems
▪ Familiarity with modern warehousing practices and methods
▪ Good organizational and time management skills
▪ Ability to input, retrieve and analyze date
▪ Excellent communication and interpersonal skills

How to Apply

Interested candidates,Please send your CV in Microsoft word format with Photo to [email protected]

Job Categories: Transportation / Logistics. Job Types: Full-Time. Salary: 300,000 - 500,000. Job expires in 21 days.

80 total views, 1 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume