သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
12 Sep 2018

Full-Time Warehouse store-keeper

ZKG Asia Limited – Posted by ZKG InternationalAnywhere

Job Description

Duties:
– Daily materials and goods stock in/out physical counting and records;
– Data input receiving and dispatching of materials and goods into warehouse system.
– Assist in packing carton boxes for finished goods.
– Assist in stock-taking

Qualifications:
– 1-2 years warehouse store-keeper experience.
– With manufacturing company experience is preferable.
– Knowledge in excel.
– Can speak, read and write basic English.

How to Apply

Interested candidates please send their CV with salary expectation to email: [email protected]

Job Categories: Manufacturing. Job Types: Full-Time. Salary: 300,000 - 500,000. Job expires in 23 days.

85 total views, 2 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume