သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
4 Jul 2019

Part-Time We are Hiring – Earn Rs.15000/- Per month – Simple Copy Paste Jobs

aditya55Anywhere

Job Description

Earn Rs.25000/- per month – Simple online Jobs – Are You Looking for Home-Based Online Jobs? – Are You a Student, Housewife, jobseeker ? – Are you ready to Work 1 to 2 Hours daily Online? – Do You need Guaranteed Payment Monthly? Then this is for You, – Clicking on their Advertisement E-mails. – Submitting their Data’s online. – Reading their Advertisement Sms. – Filling Forms on their websites, etc,. FREE to Join >> https://www.dailyonlinejobs.com?refer=RFBKMzcyNTE5NA
DPJ3725194 03 07 2019 10:34:33

Job Categories: Others. Job Types: Part-Time. Salary: less than 100,000. Job expires in 19 days.

211 total views, 2 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume