သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
23 May 2017

Full-Time Web Developer

HQS Co.,Ltd – Posted by HQSYangon, Yangon Region, Myanmar (Burma)

Logo-HQS.JPG

Job Description

A. QUALIFICATION/LANGUAGE PROFICIENCY
-Degree/Higher Diploma holder computer information systems, management
information systems, computer science, computer engineering, or a closely related
field.
– Good command of English is required.

B. EXPERIENCE & SKILLS
– At least over 4 years of relevant experience in computer programming or application system development.
– Experience in object oriented languages ( C# , JAVA ,Python or other object oriented language)
– Working experience in Agile Methodology
– Working knowledge with Web Tools and scripting (css,html5, bootstrap, angular or native react or react js, node js)
– Working knowledge of delivering into cloud based environments ( Azure, Amazon EC2 )
– Working knowledge of databases (MSQL, MySql or Oracle PSQL).
– Knowledge of cloud IaaS/PaaS and testing tool (selenium, J meter, N unit, J unit) are plus.
– Working knowledge with RESTful API’s and software design (MVC, MVM or singleton and multi-threaded application)
– Experience working with geographically distributed engineering teams
– Need excellent communication skills, both oral and written.

C. Working Style
– Facilitative, learn-teach-learn approach – mentor and guide with hands-on delivery.

How to Apply

APPLICATION
Interested applicants should send a CV with cover letter in English to [email protected], AND [email protected] by close of business on 31 May 2017. Ph: 01-507050, 01-526243

Job Categories: Featured and Information Technology (IT). Job Types: Full-Time. Salary: 500,000 - 700,000. Job expires in 1 day.

865 total views, 13 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume