သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
23 Oct 2017

Full-Time Web Developer

ABC-MIB Group – Posted by abc-mibAnywhere

Job Description

We are looking for a Web Developer to join our team.

Position Requirements
at least 2 years of quality experience using PHP (entry level may apply if you are confident in your skills)
communicate well in Burmese and English
are a problem solver and can work independently
Any other specialized knowledge is a plus (optional)
Most importantly, enjoys working together as a team

Skills
PHP, Laravel, Facebook Platform, Web Development, Communication, English

How to Apply

Please send your job application to [email protected] along with your contact information(email, phone number) and position you applied for.

Job Categories: Information Technology (IT). Job Types: Full-Time. Salary: 300,000 - 500,000. Job expires in 4 days.

389 total views, 2 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume