သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
13 Mar 2018

Full-Time Web Developer

myCondo – Posted by myCondo.jobdbYangon, Yangon Region, Myanmar (Burma)

condologo.png

Job Description

Skills & Experience Requirements
Degree or Diploma holder in information technology.
Preferably 3+ year’s experience in development of Web Application
Would have strong Knowledge & Skills of the following :
– HTML, CSS, JavaScript, jQuery
– Object Oriented Programming Concepts
– Client/Server Application Development Methodology

How to Apply

We are recruiting for Web Developer. If you are sure that you have some compatible experiences with the position requirements and you are interested for trying to get this position experience, you can apply by sending email at [email protected] with your resume attached. (Resume should be in .doc or .docx or .pdf format)
After getting your application, we will review your resume and contact back for the interview.
Estimated review period will be 2 weeks so that you will get interview invitation in that within 2 weeks if you are
 shortlisted.
You can contact us at [email protected] for your further information.

Job Categories: Featured and Information Technology (IT). Job Types: Full-Time. Job Tags: web developer. Job expires in 19 days.

322 total views, 12 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume