သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
10 Jan 2019

Full-Time Web Developer

Imedia International (Myanmar) Co.,Ltd – Posted by Imedia International (Myanmar)Anywhere

Job Description

-At least 2 year(s) of working experience in the related field is required for this positions.

-Able to work independently and demonstrate technical competency.

-Specific experience and proficient competency in LAMP: Linux, Apache, MySQL and PHP.

-Added advantage for Laravel Framework, WordPress, HTML/CSS, XML, JavaScript, Ajax.

-Good knowledge and experience with website optimization and SEO.

How to Apply

Imedia International (Myanmar) Co.Ltd
No.(97-B), 2nd floor, Wadan Street, Lanmadaw Township, Yangon, Myanmar
Tel: 959-421151463, 0932348013
Email: [email protected]

Job Categories: Information Technology (IT). Job Types: Full-Time. Job expires in 22 days.

102 total views, 3 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume