ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္ Job Fair Expo တြင္ MyanmarJobsDB မွ ပါ၀င္ျပသ

Posted by | August 25, 2012 | News

MyanmarJobsDB – Yangon – 24 Aug 2012

ရန္ကုန္ျမိဳ႕ဦး၀ိစာရျမိဳ႕နယ္ တပ္မေတာ္ခန္းမတြင္ ၾသဂုတ္လ ၂၄ရက္မွ ၂၆ရက္ေန႕အထိ ျမန္မာ့စြန္႕ဦးတီထြင္လူငယ္မ်ားအသင္းမွ က်င္းပသည့္ ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းျပပြဲတြင္ ကြ်န္ေတာ္တို႕ MyanmarJobsDB မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားတက္ေရာက္ကာ အင္တာနက္မွတစ္ဆင့္အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြႏိုင္သည့္ အခမဲ့၀န္ေဆာင္မႈကိုမိတ္ဆက္ျပသလွ်က္ရွိပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႕ ၀န္ထမ္းမ်ားမွ ျပခန္းအမွတ္ B35 တြင္ အဓိကအားျဖင့္ MyanmarJobsDB ကို အသံုးျပဳ၍ အလုပ္ရွာသူမ်ားတစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိအလုပ္မ်ားကို တစ္ေနရာတည္းတြင္ တိုက္ရိုက္ေလွ်ာက္ႏိုင္သည့္၀န္ေဆာင္မႈကို ရွင္းလင္းျပသေပးေနပါသည္။ အလုပ္ရွင္မ်ားကိုလည္း မိမိတို႕လိုအပ္သည့္အလုပ္ေခၚစာမ်ားကို မိနစ္ပိုင္းအတြင္ အင္တာနက္မွတစ္ဆင့္ လူူတိုင္းသိရွိႏိုင္ရန္ တင္ႏိုင္သည့္၀န္ေဆာင္မႈကိုလည္း ရွင္းျပေပးေနၿပီး အသံုးျပဳရန္အခက္အခဲရွိပါက တစ္ခါတည္း အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ကြန္ျပဴတာမ်ားအသံုးျပဳ၍ ကူညီ္ျပသေပးေနပါသည္။ ထို႕အျပင္ အလုပ္ရွာသူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႕ CV မ်ားကို MyanmarJobsDB ၀ဗ္ဆိုက္တြင္အခမဲ့တင္ထားႏိုင္ၿပီး စိတ္၀င္စားသည့္ အလုပ္ရွင္မ်ားမွ ဆက္သြယ္ႏိုင္သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈတစ္ခုကိုလည္း ကြ်န္ေတာ္တို႕မိတ္ဆက္သင္ျပေပးေနပါသည္။ အကယ္၍ ဒီပြဲၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္လည္း အင္တာနက္၊ ကြန္ျပဴတာအခက္အခဲရွိပါက အဆိုပါအလုပ္ရွာသူမ်ား၏ CV ေဖာင္ မ်ားကို ၎တို႕ကိုယ္စား ကြ်န္ေတာ္တို႕ ၀န္ထမ္းမ်ားမွအင္တာနက္ေပၚတြင္တင္ေပးမည္ျဖစ္၍ CV မ်ားထားခဲ့ႏိုင္ပါသည္။

ယမန္ေန႕နံနက္ပိုင္းတြင္လူသိပ္မမ်ားေသာ္လည္း မြန္းလြဲပိုင္းေနာက္ပိုင္းတြင္ လာေရာက္ၾကည့္ရႈသူအေရအတြက္တိုးမ်ားလာပါသည္။ အလုပ္ပိ္တ္ရက္ျဖစ္သည့္ ယေန႕ စေန၊ တနဂၤေႏြႏွစ္ရက္တြင္လည္း ထို႕ထက္မကပိုမိုလာေရာက္ၾကမည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းရပါသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္အၾကိမ္၌ တက္ေရာက္သူ ၁ေသာင္းေက်ာ္ခန္႕ရွိခဲ့သည္ဟု ပြဲစီစဥ္သူမ်ား၏ အဆိုအရလည္း သိရွိရသည္။ ယခုအခါ ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ား ၀င္ေရာက္လာၿပီျဖစ္သျဖင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ၀န္ထမ္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားလဲတိုးတက္လာပါၿပီ၊ လာေရာက္ၾကည့္ရႈသူအေရအတြက္ ၿပီးခဲ့သည့္အၾကိမ္ထက္ပိုမိုမ်ားျပားမည္မွာမလြဲေပ။

၃ရက္ၾကာက်င္းပမည့္အဆိုပါပဲြတြင္ အျခား အလုပ္ရွင္ကုမၸဏီေပါင္းရာေက်ာ္ခန္႕ပါ၀င္ၿပီး အလုပ္ရွာသူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႕စိတ္ပါ၀င္စားသည့္အလုပ္မ်ားကို ခ်က္ျခင္း CV တင္၊ အင္တာဗ်ဴးေျဖ၍ တိုက္ရိုက္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည့္အတြက္ အင္မတန္ေကာင္းမြန္သည့္အခြင့္အလန္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ အလုပ္ရွင္မ်ား၊ အလုပ္ရွာေနသူမ်ား၊ ျမန္မာျပည္၏ အလုပ္အကိုင္တိုးတက္မႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား၊ ၀ါသနာရွင္မ်ားအတြက္ မလြတ္သင့္သည့္ပြဲတစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႕၏ျပခန္းသို႕လည္း လာေရာက္ေလ့လာဖို႕ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

 

– MyanmarJobsDB

3828 total views, 1 today

Tags: , , ,