Comments Off on Lithan University College မွ ႏိုင္ငံတကာ အသိအမွတ္ၿပ ဳ Project Management Certificate သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္မည္

Lithan University College မွ ႏိုင္ငံတကာ အသိအမွတ္ၿပ ဳ Project Management Certificate သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္မည္

Posted by | August 4, 2014 | News, Training/Education

Lithan Education

Lithan Education ဟာ Singapore ႏိုင္ငံမွာ အေျခစိုက္ျပီး ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီပညာေရးမ်ားကို အာရွႏိုင္ငံမ်ားအတြင္း ျဖန္႕ေဝလ်က္ရွိပါသည္။ Lithan Education ရဲ႕ တျခားပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားနဲ႕မတူပဲ ထူးျခားခ်က္အေနနဲ႕ သင္ယူေလ့လာရုံသက္သက္မဟုတ္ပဲလက္ေတြ႕လုပ္တတ္ေစရန္ ထိုလက္ေတြ႕ကိုပဲလုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ျပန္လည္အသံုးခ်တတ္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးတဲ့အစီအစဥ္မ်ားရွိေနျခင္းပဲျဖစ္ပါသည္။

Lithan Education ဟာလုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္ေပၚမူတည္၍ ကြ်မ္းက်င္မူအသိအမွတ္ျပဳ ႏိုင္ငံတကာCertificate training ႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးအစီအစဥ္မ်ားကို ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ားထံ တိုက္ရုိက္ေရာက္ေအာင္ ပို႕ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ထိုသို႕ ပို႕ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိရာမွာ ယခုဆိုရင္ေတာ့ ASEAN နဲ႕ SOUTH ASIA ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ Centreခြဲေပါင္း၉ခုႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ Certificateမ်ား၊အဆင့္ျမင့္ပညာေရးမ်ားကို ပို႕ခ်ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

 

Lithan-University-College-

 

Lithan Hall Academy

Lithan Education ေအာက္တြင္ Lithan Hall Academy ကို၂၀၀၉ခုႏွစ္တြင္စတင္ခဲ့ျပီး ၂၀၁၂ခုႏွစ္မွစတင္၍စင္ကာပူအစိုးရအသိအမွတ္ျပဳ 4yrs Edutrust Certificate ကိုရရွိခဲ့ပါသည္။ လက္ရွိအေျခအေနမွာ စကာၤပူႏိုင္ငံပညာေရးဝန္ၾကီးဌာန အသိအမွတ္ျပဳပုဂၢလိကေက်ာင္းေပါင္း၃၄၉ေက်ာင္းတြင္ Lithan Hall Academy သည္ အဆင့္နံပါတ္၄၂တြင္ရပ္တည္လ်က္ရွိပါသည္။

Lithan University College

Lithan University College ကို Lithan Hall Academy(Singapore) ၏ စီမံခန္႕ခြဲမူေအာက္တြင္၂၀၁၂ခုႏွစ္ ဂ်ဴလိုင္လ၌ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲတိုးတက္မူမ်ားအရ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီပညာေရးကို ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းျဖန္႕ေဝရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ကန္ေတာ္ၾကီးပတ္လမ္း၊ဂ်ပန္သံရုံးအနီး UBC (Union Business Centre) တြင္ဖြင့္လွစ္ထားရွိပါသည္။

ယွဥ္ျပိဳင္မႈမ်ားလြန္းလွတဲ့ေခတ္ထဲမွာ ေလ့လာသင္ယူမူရပ္တန္႕လိုက္ျခင္းက မိမိရဲ႕တိုးတက္မူလမ္းကို ပိတ္လိုက္သလိုျဖစ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ယေန႕ေခတ္မွာ အလုပ္ခြင္ထဲေရာက္ေနျပီးသူတစ္ေယာက္အေနနဲ႕လဲ အလုပ္ခြင္အတြင္းမွာ မိမိရဲ႕အရည္အခ်င္းကို တိုးတက္ေစဖို႕နဲ႕ ႏိုင္ငံတကာကုမၼဏီမ်ားမွာ အလုပ္ဝင္ေသာအခါ အဆင္သင့္ျဖစ္ေစဖို႕ ႏိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳ Certificate တစ္ခုေတာ့ရွိသင့္ပါသည္။

Why PMI?

PMI ဟာအေမရိကန္ႏိုင္ငံအေျခစိုက္ Non-Profit organization တစ္ခုျဖစ္ျပီး တစ္ကမၻာလံုးတြင္အဖြဲ႕ဝင္ေပါင္း ၇ သိန္းခန္႕ရွိျပီး ကမၻာအႏွံတြင္ စာေမးပြဲေျဖဆိုရန္ Centre ခြဲေပါင္း၄၀၀ ျဖင့္ တႏွစ္လွ်င္ စာေမးပြဲေျဖဆိုသူစုစုေပါင္း လူဦးေရ ၁၀ သန္းရွိပါသည္။ ထိုအဖြဲ႕အစည္းမွ ႏိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳ Project Management Certificate မ်ားေပးအပ္လွ်က္ရွိပါသည္။ PMI မွေပးေသာ Project Management Certificate ရရွိထားျခင္းျဖင့္ project team တစ္ခုလံုးကိုဦးေဆာင္ညြန္ၾကားရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ knowledge & skills မ်ားတပါတည္းရရွိသြားေစမွာျဖစ္ပါတယ္။

 

What is PMP?

PMI မွခ်ီးျမွင့္ေသာ ႏိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳ certificate တစ္ခုျဖစ္သည့္ PMP (Project Management Professional) ကို မည္သည့္လုပ္ငန္းနယ္ပယ္တြင္မဆို project manager အျဖစ္အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳေနသူမ်ား ယူထားသင့္ေသာ certificate တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ အလားတူ မိမိမွာ project management အေတြ႕အၾကံဳရွိျပီး ႏိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳ certificate ရယူထားလိုသူမ်ား ႏိုင္ငံတကာကုမၼဏီမ်ားတြင္ project manager အျဖစ္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳလိုသူမ်ား တက္ေရာက္သင့္ေသာ သင္တန္းျဖစ္ပါတယ္။

Entry Criteria

ဘြဲ႕ရရွိျပီး စီမံခန္႕ခြဲမူ လုပ္သက္ အနည္းဆံုး ၃ႏွစ္ရွိသူ (သို႕) ဆယ္တန္း ေအာင္ျမင္ျပီး စီမံခန္႕ခြဲမူ လုပ္သက္ အနည္းဆံုး ၅ႏွစ္ရွိသူမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

သင္ၾကားမူပံုစံ

တစ္ရက္ကို (၇)နာရီျဖင့္ (၅)ရက္ သာၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ျပီး သင္တန္းကာလျပီးပါက PMP စာေမးပြဲ ေျဖဆိုရန္္ အသင့္ျဖစ္ေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းအေနျဖင့္ PMI မွ ထုတ္ေဝေသာ “A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)” latest edition စာအုပ္ကိုရရွိပါမည္။ PMI မွ ေစလႊတ္ေသာ Industry အေတြ႕အၾကံဳရွိ Oversea Lecturer မ်ားမွ ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မွီ သင္ေထာက္ကူ ပစၥည္းမ်ား အသံုးျပဳ၍ သင္ၾကားေပးပါမည္။ သင္တန္းျပီးဆံုးပါက Lithan Education (Singapore) မွ ခ်ီးျမွင့္ေသာ Completion Certificate ရရွိမည္ ျဖစ္ျပီး PMP Exam ေအာင္ျမင္ပါက PMI မွ ခ်ီးျမွင့္ေသာ Certificate ထပ္ေလာင္း ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။

Lithan University College ၏ PMP သင္တန္းႏွင့္ပတ္သက္ျပီး အေသးစိတ္စံုစမ္းလိုပါက Lithan University College website: www.lithanuniversitycollege.com , Lithan University College facebook: https://www.facebook.com/lithanuniversitycollege , Lithan University College email: [email protected] ႏွင့္ လိပ္စာ – အခန္းနံပါတ္ -၀၇၊ ပထမထပ္၊ Union Business Centre ၊ နတ္ေမာက္လမ္း၊ ဗိုလ္ခ်ိဳရပ္ကြက္၊ ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။ ဖုန္းနံပါတ္ – 01-8603446၊ ကို ဆက္သြယ္စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

4014 total views, 1 today