ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္တန္းတူ အခြင့္အေရးေပးမည္ဟု ထိုင္းႏွင့္မေလးရွားအစိုးရ ကတိေပး

Posted by | May 12, 2014 | News, Policies and Regulations

ထိုင္းႏွင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံတို႕တြင္ ေရာက္ရွိေနသည့္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအနည္းဆံုး လုပ္ခသတ္မွတ္ေရးရရွိေရးအျပင္ အဆုိပါႏိုင္ငံသားမ်ားနည္းတူ အခြင့္အေရးေပးမည္ဟု ထိုင္းႏွင့္မေလးရွားအစိုးရတို႕က ကတိေပးေၾကာင္း အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရး၀န္ၾကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ၾကီး ဦးထင္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအေရးကိစၥ ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမလ ၃ရက္ေန႕မွ ၁၁ရက္ေန႕အထိ အဆိုပါႏိုင္ငံမ်ားသို႕သြားေရာက္ခဲ့သည့္ ခရီးစဥ္အၿပီးတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အလုပ္သမားညႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာန က်ြမ္းက်င္မႈေလ့က်င့္ေရး သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ၎က ယင္းသို႕ေျပာဆိုျခင္းျဖစ္သည္။

Photo via http://englishnews.thaipbs.or.th/bangkok-protests-leave-many-myanmar-migrant-workers-without-visas/

Photo via http://englishnews.thaipbs.or.th/bangkok-protests-leave-many-myanmar-migrant-workers-without-visas/

အနည္းဆံုးသတ္မွတ္ထားသည့္ လုပ္အားခမရွိမႈအျပင္ အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရျခင္း စသည့္အလုပ္သမား ျပႆနာမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံရွိ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ တိုင္ၾကားႏိုင္ၿပီး ယင္းသို႕တိုင္ၾကားပါက သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံအစိုးရကို တင္ျပကာလုပ္ေဆာင္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးထင္ေအာင္က ဆိုသည္။

“သူတို႕ႏိုင္ငံသားေတြနဲ႕ တန္းတူအခြင့္အေရးေပးမယ္လုိ႕ ထိုင္းနဲ႕မေလးရွားႏွစ္ႏိုင္ငံစလံုးက ကတိေပးတယ္” ဟု ၎ကရွင္းျပသည္။

မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယ၀န္ၾကီးတို႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ထုိင္းႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္သမား၀န္ၾကီးဌာနမွ အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္တစ္ဦးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းႏိုင္ငံမ်ားရွိ စက္ရံုမ်ားသို႕သြားေရာက္ကာ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ေၾကာင္း အလုပ္သမားအလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရး၀န္ၾကီးဌာနထံမွ သိရွိရသည္။

မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား အၾကမ္းဖက္ခံရမႈမ်ိဳး ထပ္မံမျဖစ္ပြားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးမည္ဟု မေလးရွားႏိုင္ငံ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာန ၀န္ၾကီးက ကတိေပးခဲ့ၿပီး မေလးရွား ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာန၀န္ၾကီးႏွင့္ ျမန္မာအလုပ္သမားသံအရာရွိတို႕ အနည္းဆံုး တစ္လတစ္ၾကိမ္ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးရန္လည္း သေဘာတူညီမႈရရွိခဲ့ေၾကာင္း ဦးထင္ေအာင္ကေျပာၾကားသည္။

ထိုင္းႏွင့္မေလးရွားႏိုင္ငံတို႕တြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အနည္းဆံုး လုပ္အားခမရရွိျခင္း၊ လုပ္အား ေခါင္းပံုျဖတ္ခံရခင္း၊ အၾကမ္းဖက္ခံရျခင္း စသည့္ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ေနရေၾကာင္း ျမန္မာလုပ္သားမ်ားထံမွ သိရွိရသည္။

ျမန္မာလုပ္သားမ်ားသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ သံုးသန္း၀န္းက်င္ရွိၿပီး မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္သိန္းငါးေသာင္း၀န္းက်င္ရွိေၾကာင္း အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရး၀န္ၾကီးဌာနထံမွ သိရွိရသည္။

—–
The Voice Daily, May 12, 2014 မွ တိုက္ရိုက္ကူးယူ ေဖာ္ျပပါသည္။

1485 total views, 1 today

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.