Comments Off on တပါတ္အတြင္းလုပ္ငန္းခြင္အေထာက္အကူျပဳ သင္တန္းသစ္မ်ားလမ္းညႊန္

တပါတ္အတြင္းလုပ္ငန္းခြင္အေထာက္အကူျပဳ သင္တန္းသစ္မ်ားလမ္းညႊန္

Posted by | August 11, 2014 | News, Training/Education

အေျခခံစာရင္းကိုင္ပညာသင္တန္း ထပ္မံဖြင့္လွစ္မည္

စာရင္းကိုင္ပညာကို စနစ္တက်စတင္ေလ့လာလိုသူမ်ားအတြက္ အေျခခံစာရင္းကိုင္ပညာသင္တန္းအား Innovation Accounting & Auditing Services တြင္ထပ္မံဖြင့္လွစ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ တက္ေရာက္လိုသူမ်ား အေနႏွင့္ သင္တန္းစတင္ဖြင့္လွစ္မည့္ (၁၈-၈-၂၀၁၄) မတိုင္မီ ၾကိဳတင္စာရင္းေပးသြင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရၿပီး အေသး  စိတ္သိရွိလိုပါက ဖုန္း ၀၉-၅၄၀၃၇၄၆၊ ၀၉-၇၃၂၃၁၃၇၈ သို႔ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏိုင္ေၾကာင္းသိရသည္။

ဟိုတယ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈသင္တန္း ဖြင့္လွစ္မည္

ျပည္တြင္ျပည္ပရွိ Hotel မ်ား၊ Restaurant ႏွင့္ Hospitality လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္မည့္သူမ်ား၊ စီမံ အုပ္ခ်ဳပ္လိုသူမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္၍ International Hospitality Management Course သင္တန္းအပတ္စဥ္အသစ္ကို ၾသဂုတ္လတတိယပတ္အတြင္း Star Resources Hospitality & Tourism Management Academy တြင္ဖြင့္လွစ္မည္   ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားအား ဖုန္း ၅၂၃၂၀၀၊ ၅၂၃၆၂၃ သို႔ဆက္သြယ္စံုစမ္း စာရင္းေပး သြင္းႏိုင္ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

Business Law ဘာသာရပ္ဖြင့္လွစ္

ကုမၸဏီ၀င္ထမ္းမ်ားအတြက္ ရံုးခ်ိန္ျပင္ပ Business Law ဘာသာရပ္ကို ၾသဂုတ္ဒုတိယပတ္တြင္ River Samon Insititute of Management ၌ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ သင္ၾကားမည့္ဘာသာရပ္မ်ားမွာ လူမႈဖူလံုေရးဥပေဒ၊ အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမားဥပေဒ၊ စာခ်ဳပ္စာတန္းဆိုင္ရာဥပေဒ၊ အခြန္ဥပေဒ၊ ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္ျခင္းဥပေဒ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံ မႈပံုစံ/ဥပေဒ၊ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ၊ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ၊ ႏိုင္ငံျခားကုန္သြယ္မႈဥပေဒ၊ ျမန္မာအထူးစီးပြားေရး ဇုန္ဥပေဒ စသည့္ဘာသာရပ္မ်ားပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္။ သင္တန္းအေၾကာင္းအေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ဖုန္း-၀၉၄၂၀၇၂၅၅၆၆၊ ၀၉၇၃၀၉၄၀၆၀ သို႔ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏိုင္ေၾကာင္းသိရသည္။

 

New Vocational Engineering Diploma (UK) သင္တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္မည္

အဂၤလန္ႏိုင္ငံအေျခစိုက္ City & Guilds ၏ ၂၀၁၄ တြင္ေျဖဆိုရမည့္ စာေမးပြဲမွစတင္ၿပီး သင္႐ိုးညြန္းတန္းမ်ားျပင္ဆင္ျခင္း ႏွင့္ ဘာသာရပ္အသစ္မ်ားျဖစ္သည့္ New Vocational Engineering Diploma ဘာသာရပ္မ်ားထဲမွ ေအာက္ပါဘာသာရပ္ မ်ားအား Gallant Training Center တြင္ေရြးျခယ္သင္ၾကားေပးေနေၾကာင္း သိရသည္။ ဘာသာရပ္မ်ားမွာ Maintenance Installation & Commission Engineering Diploma, Mechanical (Manufacturing) Engineering Diploma, Fabrication & Welding Engineering Diploma ႏွင့္ Civil (Construction) တို႔ျဖစ္သည္။သင္တန္းႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး အေသးစိတ္သိရွိလိုသူမ်ားအေနႏွင့္ ဖုန္း-၀၉၄၂၁၀၅၇၄၃၆၊ ၅၃၂၄၂၀ သို႔ ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

Credit: အခြင့္အလမ္းဂ်ာနယ္မွကူးယူေဖၚျပသည္။

1343 total views, 1 today