အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းသင္တန္းအတြက္ ဆရာမ်ားေမြးထုတ္ရန္ ဂ်ာမနီ၊ ကိုရီးယားႏိုင္ငံတို႕ႏွင့္ ပူးေပါင္းမည္

Posted by | May 12, 2014 | News, Training/Education

နည္းပညာကြ်မ္းက်င္မႈႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာ ဥပေဒမူၾကမ္းကို ယခုႏွစ္အတြင္းအၿပီးသတ္ေရးဆြဲလ်က္ရွိၿပီး ယင္းဥပေဒေပၚေပါက္လာပါက အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းသင္တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ရာ အဆိုပါသင္တန္းေက်ာင္းမ်ားအတြက္ နည္းျပဆရာမ်ားေမြးထုတ္ရန္ ဂ်ာမနီ၊ ကိုရီးယားႏိုင္ငံတို႕ႏွင့္ ယခုႏွစ္ပိုင္းတြင္ ပူးေပါင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိပၸံႏွင့္နည္းပညာ၀န္ၾကီးဌာန စက္မႈႏွင့္သက္ေမြးပညာ ဦးစီးဌာနညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္၀င္းက The Voice သို႕ေျပာၾကားသည္။

ယင္းကဲ့သို႕ ဂ်ာမနီႏွင့္ကိုရီးယားႏိုင္ငံတို႕ႏွင့္ ပူးေပါင္းႏိုင္ရန္ ယခုႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ နားလည္မႈစာခြ်န္လႊာမ်ားကို ေရးထိုး၍ ၂၀၁၅ႏွင့္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္တို႕တြင္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာသင္တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ကာ သင္တန္းဆရာမ်ားေမြးထုတ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာၾကားသည္။

“ဆရာျဖစ္သင္တန္းေက်ာင္းေတြ ျဖစ္လာဖို႕ ရည္ရြယ္ပါတယ္။ ၂၀၁၅မွာတစ္ေက်ာင္း၊ ၂၀၁၆မွာ တစ္ေက်ာင္း ေပၚလာႏိုင္ဖို႕ ရွိပါတယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း အတတ္ပညာ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ပါက သင္တန္းသားမ်ား၏ အရည္အေသြးကို ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ အမွန္တကယ္ တတ္ကြ်မ္းေသာ ဆရာမ်ားရွိရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ သင္တန္းၿပီးဆံုးလ်ွင္လည္း လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ဆက္လက္သင္ယူႏိုင္ပါက သင္တန္းသားမ်ား၏ အရည္အခ်င္းကို ေရရွည္ထိန္းသိမ္းရာလည္းေရာက္ေၾကာင္း Tip Top Education အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဒါရိုက္တာဦးေဇာ္မင္းထြန္းက အၾကံျပဳေျပာၾကားသည္။

သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ၀န္ၾကီးဌာနက ျပင္ဦးလြင္ႏွင့္ဘီးလင္းတို႕တြင္ စက္မႈဆရာျဖစ္သင္ေက်ာင္းႏွစ္ေက်ာင္းကို ဖြင့္လွစ္ထားသည္။

——
The Voice Sunday, May 11, 2014 မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။

1848 total views, 1 today

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.