တစ္ပတ္အတြင္းလုပ္ငန္းခြင္ အေထာက္အကူျပဳ သင္တန္းသစ္မ်ား

Posted by | March 12, 2014 | News, Training/Education

MyanmarJobsDB

English 4 Skills UK Certificate တန္းခြဲဖြင့္မည္

Hawaii Education တြင္ ၁၀ တန္းေျဖဆိုၿပီး ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ English 4 Skills ကို သင္တန္းေၾကး ၂၅ ရာခိုင္ႏွဳန္း ကင္းလြတ္  ခြင့္  ျဖင့္ဖြင့္လွစ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ တန္းခြဲတစ္ခုလွ်င္ ၅ဦးစီသာ ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ သင္တန္းကာလမွာ ၃လခန္႔ ၾကာျမင့္မည္ ျဖစ္ၿပီး International Experience Teacher ႏွင့္ သင္ယူရမွာျဖစ္ၿပီး British Council (Myanmar) ကႀကီးမွဴးက်င္းပေသာ LCCI မွ စစ္ေမးမည့္ UK Exam ကိုေျဖဆိုရ မည္ျဖစ္သည္။ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဖုန္း – ၂၄၈၂၁၁၊ ၀၉-၃၁၈၁၃၈၂၀ သို႔ဆက္သြယ္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

Summer IT Camp ဖြင့္လွစ္မည္

ေႏြရာသီေက်ာင္းပိတ္ရက္အတြင္း ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ အခ်ိန္ကို အက်ိဳးရွိစြာ အသံုးခ်ႏိုင္ေရးအတြက္ ရည္ရြယ္၍ IMCS မွ Summer IT Camp ကိုမတ္လ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ဖြင့္လွစ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အေျခခံ IT ပညာရပ္ကို ေက်ာင္းသား လူငယ္မ်ားသိရွိ နားလည္ေစရန္ အဓိကထားရည္ရြယ္ထားေသာ Camp ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ Camp တြင္ တန္းခြဲႏွစ္ခုသာ ဖြင့္လွစ္ သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္ၿပီး တန္းခြဲတစ္ခု လွ်င္ ေက်ာင္းသား ၁၀ ဦးသာလက္ခံ သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္ကို ဖုန္း – ၅၁၄၉၄၄၊ ၀၉-၄၅၀၀၁၆၀၄၀ သို႔ဆက္သြယ္ စံုစမ္းႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

Int’l Housekeeping Operation Course တန္းခြဲသစ္ ဖြင့္လွစ္မည္

TRC Hotel and Vocational School မွ Int’l Housekeeping Operation Course တန္းခြဲသစ္ကို မတ္လတြင္ ဖြင့္လွစ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔အျပင္ Int’l Hotel လုပ္ငန္း မ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရန္ ျပင္ဆင္လ်က္ရွိေသာ လူငယ္မ်ားအတြက္ (Front Office Operation & Customer Service, International Cookery, Housekeeping Operation, Foods & Beverage Service) သင္တန္းမ်ား၊ ဟိုတယ္အေတြ႕အႀကံဳ ရွိသူမ်ားအတြက္ လက္မွတ္ရမြမ္းမံ သင္တန္းမ်ားကိုလည္း လစဥ္ဖြင့္လွစ္ သင္ၾကားေပးမည္ဟု သိရသည္။ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ဖုန္း – ၆၆၁၀၉၇၊ ၆၅၇၆၄၁ သို႔ဆက္သြယ္ စံုစမ္းႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

Certificate in General English (4 Skills) သင္တန္းဖြင့္မည္

Wise College မွ Certificate in General English (4 Skills) ကို မတ္လ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ အပတ္စဥ္ စေနေန႔မွ တနဂၤေႏြေန႔ မ်ားတြင္ စတင္ဖြင္လွစ္ မည္ဟု သိရသည္။ British Council မွ သင္ၾကားမွဳ Teaching လက္မွတ္ရ ဆရာ/ဆရာမမ်ား သင္ၾကားပို႔ခ်မွာ ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းသို႔ (၁၀) တန္းေျဖဆို ထားသူမွစၿပီး အဂၤလိပ္စာကို စိတ္ပါဝင္စားသူ မည္သူမဆို၊ မည္သည့္ အသက္အရြယ္မဆို တတ္ေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္းသိရသည္။ သင္တန္းကာလမွာ (၃) လၾကာျမင့္မွာျဖစ္ၿပီး သင္တန္းေၾကးမွာ ၃၀၀၀၀ က်ပ္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အေသးစိတ္ သိရွိလိုပါက ဖုန္း – ၀၉-၂၅၅၇၂၃၃၈၈၊ ၀၉-၄၂၁၁၅၄၈၆၂ သို႔ ဆက္သြယ္ စံုစမ္္းႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေလယာဥ္ေမာင္/မယ္သင္တန္းဖြင့္လွစ္

ႏိုင္ငံတကာ ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားတြင္ Flight Attendant တစ္ေယာက္အျဖစ္ ဝင္ေရာက္ လုပ္ကိုင္လိုသူမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ Hotel မ်ား၊ သေဘာၤလိုင္း မ်ားတြင္ Receptionist တစ္ေယာက္အျဖစ္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ လိုသူမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္၍ Front Office & Flight Attendant သင္တန္္းအပတ္စဥ္ အသစ္ကို မတ္လတတိယအပတ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္း အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (MTF)၏ အသိအမွတ္ျပဳ Star Resources Hospitality & Tourism Management Academy ၌ ဖြင့္လွစ္ သင္ၾကားေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ သင္တန္းကာလမွာ (၃) လၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ၿပီး အေသးစိတ္ သိရွိလိုပါ က တိုက္ (၂၆၇)၊ အခန္း (၂၀၂)၊ ျပည္လမ္း၊ ေျမနီကုန္း၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဖုန္း – ၅၂၃၂၀၀၊ ၅၂၃၆၂၃ သို႔ ဆက္သြယ္စံုစမ္း စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

အေဆာက္အဦးဒီဇိုင္းႏွင့္ အခန္းတြင္းအလွဆင္ ဖန္တီးျခင္း သင္တန္းဖြင့္လွစ္မည္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီမ်ား၊ Interior Decoration ကုမၸဏီမ်ားတြင္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း မ်ားျပားေသာ Professional Interior Designer အျဖစ္ ဝင္ေရာက္ လုပ္ကိုင္လိုသူမ်ား အတြက္ အေဆာက္အဦး ဒီဇိုင္းႏွင့္ အခန္းတြင္း ဒီဇိုင္းအလွဆင္ ဖန္တီးျခင္းသင္တန္းကို ၂၀ ရာခိုင္ႏွဳန္း Discount ျဖင့္ မတ္လ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ Promotion ကြန္ျပဴတာသင္တန္းေက်ာင္း၌ ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အေသးစိတ္ သိရွိလို ပါက ဖုန္း – ၃၈၉၀၃၈၊ ၀၉-၇၃၁၈၄၅၂၅ သို႔ ဆက္သြယ္ စံုစမ္းႏိုင္ေၾကာင္းသိရသည္။

အင္ဂ်င္နီယာ ဒီပလိုမာသင္တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္

တကၠသိုလ္ဝင္တန္းအဆင့္ ေအာင္ျမင္ၿပီး အင္ဂ်င္နီယာလိုင္း အမွတ္မမီခဲ့သူမ်ားႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာလိုင္းသို႔ ဝင္ေရာက္လိုသည့္ မည္သည့္ဘြဲ႕ရမဆို တက္ေရာက္ႏိုင္သည့္ City & Guides အဂၤလန္ႏိုင္ငံ အသိအမွတ္ျပဳ အင္ဂ်င္နီယာဒီပလိုမာ သင္တန္းမ်ားကို Gallant သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ သင္ၾကား ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။ ဒီပလိုမာ သင္တန္းမ်ား၏ သင္တန္းကာလမွာ ၁ႏွစ္မွ ၁ႏွစ္ခြဲအထိ ၾကာျမင္မည္ဟု သိရသည္။ သင္တန္းမ်ားကို မတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ တန္းခြဲသစ္အတြက္ သင္တန္းအပ္သူမ်ားကို ၁၀ရာခိုင္ႏွဳန္း Discount ေပးအပ္မည္ဟု သိရသည္။ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဖုန္း – ၅၃၂၄၂၀၊ ၀၉-၇၃၀၃၂၆၇၀ သို႔ဆက္သြယ္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဟိုတယ္ႏွင့္စားေသာက္ဆိုင္ဝန္ေဆာင္မွဳ ဘာသာရပ္အတြက္ ဝင္ခြင့္မ်ားလက္ခံ

စင္ကာပူႏိုင္ငံရွိ Dimensions International College တြင္ စာေတြ႕လက္ေတြ႕တစ္ႏွစ္တတ္ေရာက္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ ဟိုတယ္ႏွင့္ စားေသာက္ ဆိုင္ဝန္ေဆာင္မွဳ ဘာသာရပ္ကို တတ္ေရာက္ရန္ေလွ်က္ထားႏိုင္ ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း Dimensions Education Center မွသိရွိရသည္။ အေသးစိတ္အခ်က္ အလက္မ်ားကို ဖုန္း – ၀၉-၄၅၀၀၄၄၁၁၇၊ ၀၉-၄၂၁၀၇၆၈၅၈ သို႔ဆက္သြယ္ႏိုင္ေၾကာင္းသိရသည္။

Accounting Job Training ထပ္မံဖြင့္လွစ္

Any Graduate (LCCI Level II, III)၊ B.Com၊ ACCA၊ DA စသည့္တို႔ကို တတ္ေရာက္ဆဲေက်ာင္းသား/ သူမ်ား၊ ေအာင္ျမင္ၿပီးသူမ်ား၊ အေတြ႔အႀကံဳ မရွိေသးသူမ်ား၊ အေတြ႔အႀကံဳရွိၿပီး Final Account မဆြဲႏိုင္သူမ်ားအတြက္ Daily Transaction မွ Final Account ထိ (Full Set) ေရးဆြဲႏိုင္ေအာင္ Manual, Excel, MYOB တို႔ျဖင့္ လက္ေတြ႔ေရးဆြဲေလ့က်င့္ ရမည့္သင္တန္းကို Best Choice တြင္ ထပ္မံဖြင့္လွစ္မည္ဟု သိရသည္။ သင္တန္းရက္ရွည္ မတတ္ႏိုင္သူမ်ားအတြက္ ရက္တိုပညာဒါနသင္တန္း (ေဖာင္ေၾကး ၃၀၀၀ က်ပ္ေပးသြင္း၍) ကိုလည္းလာမည့္ ဧၿပီလ ၄ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ဖြင့္လွစ္ေပး မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ဖုန္း – ၀၉-၅၁၂၉၉၄၆၊ ၀၉-၃၁၂၄၂၀၈၆ သို႔စံုစမ္းႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

MBA Foundation သင္တန္းဖြင့္လွစ္

စီမံခန္႔ခြဲမွဳဘာသာရပ္မ်ားကို စိတ္ပါဝင္စားၾကေသာ လုပ္ငန္းခြင္မွ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ MBA Foundation Course စီမံခန္႔ခြဲမွဳသင္တန္းမ်ားကို OESC Training Center မွလာမည့္ မတ္လ (၁၃)ရက္ေန႔တြင္ ဆက္လက္ဖြင့္လွစ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းသင္တန္းမ်ားကို ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ MBA ဘြဲ႔ရ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းခြင္ ဝါရင့္ဆရာတစ္ဦး မွပို႔ခ်မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သီအိုရီပိုင္းသာမက၊ လက္ေတြ႔ပိုင္းပို႔ခ်မွဳမ်ားပါပါဝင္ မည္ျဖစ္ၿပီး တတ္ေရာက္လို သူမ်ားအေနျဖင့္ ဖုန္း – ၀၉-၇၃၀၉၄၀၆၀၊ ၅၁၉၀၉၂ သို႔စံုစမ္း ေမးျမန္းႏိုင္ေၾကာင္းသိရသည္။

Certificate in HR Management Course သင္တန္းဖြင့္လွစ္

FAME မွ Human Resource Management သင္တန္းကို ဖြင့္လွစ္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ သင္တန္းကာလမွာ ၂လ ျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းတစ္ခု အတြက္ မရွိမျဖစ္ေသာ Management အေျခခံ သင္ၾကား၍ HR ဌာနတိုင္းအတြက္ အသံုးဝင္ေသာ Behaving responsibly, Workforce planning, Performance Management, Employee Relations, Training Development အစရွိသည္ တို႔ကိုသင္ၾကားရမည္ျဖစ္ၿပီး မတ္လ ဒုတိယပတ္တြင္ ဖြင့္လွစ္မည္ဟု သိရသည္။ မတ္လ ၃ရက္ေန႔တြင္ ေနာက္ဆံုးထား အပ္ႏွံေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ၁၀ ရာခိုင္ႏွဳန္း Discount ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ဖုန္း – ၀၉-၇၃၀၈၁၁၃၁ သို႔ဆက္သြယ္ေမးျမန္း ႏို္င္ေၾကာင္းသိရသည္။

 

Ref : The Opportunity Journal

2476 total views, 1 today

Tags: , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.