သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

700,000 - 1,000,000 Jobs RSS Feed Jobs with a salary of 700,000 – 1,000,000

Job Type Title Location Date
 1. Type
  Full-Time
  Job
  HR Manager – M/F 1 Post (For FMCG Co.,Ltd) (With Attractive Salary) URGENT! Company - Achieve Career Myanmar – Posted by Achieve Career
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  20 Feb 2019
 2. Type
  Full-Time
  Job
  Accountant / Senior Accountant Win Yatfai Myanmar Ltd. – Posted by YatfaiMyanmar
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  20 Feb 2019
 3. Type
  Full-Time
  Job
  Air-Con Technical Engineer Golden ICT Solutions – Posted by Thwal
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  19 Feb 2019
 4. Type
  Full-Time
  Job
  Deputy Operation Manager Company - VFS Myanmar – Posted by VFS Myanmar
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  17 Feb 2019
 5. Type
  Full-Time
  Job
  Account Manager Job Guide Agenyc – Posted by JobGuide
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  13 Feb 2019
 6. Type
  Full-Time
  Job
  Senior Web Developer HRINC Myanmar – Posted by shadan
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  7 Feb 2019
 7. Type
  Full-Time
  Job
  Business development executive Company - MOGO – Posted by AmandaHo
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  4 Feb 2019
 8. Type
  Full-Time
  Job
  Sale & Marketing Manager Golden ICT Solutions – Posted by Sain
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  31 Jan 2019
 9. Type
  Full-Time
  Job
  Technical(Air-Con) Manager Golden ICT Solutions – Posted by Thwal
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  29 Jan 2019
 10. Type
  Full-Time
  Job
  SAP PROJECT MANAGER Company - Frontier Technology Partners Co.,Ltd – Posted by Frontier Technology Partners
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  29 Jan 2019